Khi bạn nghe ai đó nói rằng một tài sản có tính thanh khoản hoặc kém thanh khoản, họ đang nói về việc bạn có thể dễ dàng bán tài sản hay không.

Một thị trường thanh khoản là nơi bạn có thể mua và bán tài sản một cách dễ dàng với giá trị hợp lý. Điều này xuất phát từ nguồn cầu cao từ những người muốn mua tài sản và nguồn cung cao từ những người muốn bán bớt nó.

Ngược lại, một thị trường kém thanh khoản sẽ không có các đặc tính này. Nếu bạn muốn bán một tài sản với giá hợp lý, bạn sẽ gặp khó khăn vì nhu cầu về tài sản này không nhiều. Do đó, các thị trường kém thanh khoản thường có mức chênh lệch giá mua - giá bán cao hơn nhiều.

Tiki Exchange tạo ra một phần doanh thu bằng cách tính phí giao dịch cho những người dùng của mình. Điều này có nghĩa là bất cứ khi nào bạn tạo một lệnh và lệnh được thực hiện, bạn sẽ phải trả một khoản phí nhỏ. Số tiền đó khác nhau giữa các sàn giao dịch và nó cũng có thể khác nhau tùy thuộc vào quy mô và vai trò giao dịch của bạn.

Về cơ bản, các nhà tạo lập thị trường (Maker) được ưu tiên về mặt chi phí hơn, vì họ đang làm tăng thêm tính thanh khoản cho sàn giao dịch. Điều đó tốt cho việc kinh doanh của nền tảng – bởi các nhà giao dịch sẽ nghĩ rằng: "Nền tảng này có tính thanh khoản cao. Vì vậy, tôi nên giao dịch ở đây".  Về phí ngược lại, người tiếp nhận thị trường (Taker) phải trả phí cao hơn so với người tạo thị trường, vì họ không cung cấp tính thanh khoản như những người tạo lập.

Để hiểu thêm về Maker và Taker bạn có thể xem bài viết này.