Bạn phải trả phí cho mỗi giao dịch thành công trên Tiki Exchange.
Phí giao dịch luôn được tính vào tài sản bạn nhận được:
- Nếu bạn mua ASA, phí sẽ được tính bằng ASA.
- Nếu bạn bán ASA, phí sẽ được tính bằng Xu.

Ví dụ
1. Khi khớp lệnh mua 100 ASA với giá 300 Xu mỗi ASA, với mức phí 0.1% thì:
Phí = 100 ASA × 0,1% = 0,1 ASA
2. Khi khớp lệnh bán 100 ASA với giá 300 Xu mỗi ASA, với mức phí 0.1% thì:
Phí = (100 ASA × 300 Xu) × 0,1% = 30 Xu.

Mức phí sẽ phụ thuộc vào

  • hạng thành viên Astra Rewards
  • và vai trò của bạn trên sàn giao dịch. Khi đặt lệnh chờ bạn có thể đóng vai trò Maker hoặc Taker.

Ưu đãi của gói thành viên Astra Rewards
Tôi là Maker hay Taker?

Bảng phí giao dịch

Hạng Phí
Thành viên 1%
Đồng 0.25%
Bạc 0.20%
Vàng 0.15%
Astranium 0.10%