Bạn phải trả phí cho mỗi giao dịch thành công trên Tiki Exchange.
Phí giao dịch luôn được tính vào tài sản bạn nhận được:
- Nếu bạn mua ASA, phí sẽ được tính bằng ASA.
- Nếu bạn bán ASA, phí sẽ được tính bằng Xu.

Ví dụ
1. Khi khớp lệnh mua 100 ASA với giá 300 Xu mỗi ASA, với mức phí 0.1% thì:
Phí = 100 ASA × 0,1% = 0,1 ASA
2. Khi khớp lệnh bán 100 ASA với giá 300 Xu mỗi ASA, với mức phí 0.1% thì:
Phí = (100 ASA × 300 Xu) × 0,1% = 30 Xu.

Bảng phí giao dịch

Mức phí sẽ phụ thuộc vào hạng thành viên Astra Rewards, cụ thể như sau:

Hạng Phí
Thành viên 1%
Đồng 0.25%
Bạc 0.20%
Vàng 0.15%
Astranium 0.10%

Ưu đãi của gói thành viên Astra Rewards
Tôi là Maker hay Taker?