Truy cập website https://exchange.tiki.vn và bấm [Đăng nhập] ở góc trên bên phải để đăng nhập vào tài khoản Tiki của bạn.

Tất cả công cụ của bạn sẽ nằm trên một trang duy nhất như sau:

Trong đó:

  1. Thông tin cơ bản về giá và khối lượng giao dịch Astra trong 24h
  2. Biểu đồ giá, mặc định hiển thị dạng line, bạn có thể chọn dạng nến ở góc trên bên phải biểu đồ.
  3. Sổ lệnh
  4. Danh sách lệnh bao gồm lệnh đang mở và lệnh đã hoàn thành
  5. Chọn mua hoặc bán
  6. Chi tiết về giá và giá trị muốn mua/bán khi đặt lệnh
  7. Thông tin tài khoản và tài sản

Lưu ý:

  • Loại lệnh mặc định sẽ là Lệnh nhanh, khi đó bạn có thể ngay lập tức giao dịch ở mức giá thị trường hiện tại.
  • Nếu giá thị trường đang là 500, nhưng bạn muốn mua ở một mức giá cụ thể, ví dụ như là 450, thì khi ấy bạn hãy đặt một Lệnh chờ. Khi giá thị trường đạt đến mức giá đặt lệnh của bạn, lệnh của bạn sẽ được thực hiện.