Lệnh chờ (limit order) là lệnh giao dịch với giá mua hoặc giá bán cụ thể. Để đặt lệnh giới hạn, bạn cần đặt giá tối đa hoặc tối thiểu mà bạn sẵn sàng mua hoặc bán tài sản. Lệnh của bạn sau đó sẽ được đặt trên sổ lệnh và chỉ được thực hiện nếu giá thị trường đạt đến giá giới hạn (hoặc giá tốt hơn).

Không giống như lệnh nhanh (market order) , nơi các giao dịch được thực hiện ngay lập tức ở mức giá hiện tại, lệnh giới hạn cho phép bạn kiểm soát giá thực hiện nhiều hơn. Vì các lệnh chờ được tự động hóa, bạn không phải theo dõi thị trường 24/7 hoặc lo lắng về việc bỏ lỡ cơ hội mua hoặc bán khi bạn đang ngủ.

Tuy nhiên, không có gì đảm bảo rằng lệnh giới hạn của bạn sẽ được thực hiện. Nếu giá thị trường không bao giờ đạt đến giá bạn đặt, giao dịch của bạn sẽ vẫn ở trạng thái chưa được thực hiện trên sổ lệnh. Một lệnh chờ có thể được đặt trong tối đa trong 2 tháng, sau thời gian này lệnh sẽ tự động được huỷ.

Lệnh giới hạn hoạt động như thế nào?

Khi một lệnh chờ được gửi đi, nó sẽ được đưa vào sổ lệnh ngay lập tức. Nhưng lệnh sẽ không được khớp ngay, trừ khi giá hiện tại chạm đến giá được chỉ định (hoặc có giá tốt hơn). Ví dụ: bạn muốn bán 100 ASA với giá 300 XU và giá hiện tại là 250 XU. Bạn có thể đặt lệnh giới hạn bán ASA là 300 XU. Khi giá ASA đạt được giá mục tiêu hoặc cao hơn, lệnh của bạn sẽ được thực hiện tùy thuộc vào tính thanh khoản của thị trường. Nếu có các lệnh bán ASA khác được đặt trước lệnh của bạn, hệ thống sẽ thực hiện các lệnh đó trước. Lệnh giới hạn của bạn sẽ được thực hiện sau đó với số thanh khoản còn lại.

Một điều khác cần xem xét khi đặt lệnh giới hạn là ngày hết hạn của lệnh. Lác lệnh giới hạn được kéo dài đến 60 ngày. Trừ khi bạn theo dõi thị trường chặt chẽ, nếu không, bạn có thể mua hoặc bán ở một mức giá thấp hơn mong muốn do sự biến động của thị trường. Ví dụ: giá thị trường hiện tại của ASA là 300 Xu và bạn đã đặt lệnh giới hạn bán 100 ASA với giá 500 XU. Sau một tuần, giá ASA đã tăng lên 700 XU. Vì giá thị trường đã vượt qua mức giá giới hạn mà bạn đã đặt, lệnh của bạn đã được thực hiện ở mức 500 XU. Trong trường hợp này, lợi nhuận của bạn cũng bị giới hạn bởi giá mục tiêu mà bạn đã đặt một tuần trước. Do đó, bạn nên thường xuyên xem xét các lệnh chờ đang mở của mình để bắt kịp với các điều kiện thị trường luôn thay đổi.

Khi nào nên sử dụng lệnh chờ?

Bạn có thể sử dụng lệnh giới hạn khi:

  • Bạn muốn mua hoặc bán ở một mức giá cụ thể, khác với giá thị trường;
  • Bạn không cần mua hoặc bán ngay lập tức;
  • Bạn muốn khóa các khoản lợi nhuận chưa thực hiện hoặc giảm thiểu các khoản lỗ tiềm ẩn;
  • Bạn muốn chia lệnh của mình thành các lệnh có giới hạn nhỏ hơn để đạt được trung bình giá (DCA).

Hãy nhớ rằng ngay cả khi đã đạt đến mức giá giới hạn, lệnh của bạn có thể không phải lúc nào cũng được khớp hoàn toàn. Tất cả phụ thuộc vào điều kiện thị trường và tính thanh khoản tổng thể. Trong một số trường hợp, lệnh giới hạn của bạn có thể chỉ được khớp một phần.

Làm cách nào để đặt lệnh chờ trên Tiki App?

Giả sử bạn muốn mua ASA với giá thấp hơn giá hiện tại trên thị trường. Bạn có thể đặt một lệnh chờ mua và chỉ định mức giá tối đa mà bạn sẵn sàng trả.

1. Mở Tiki App và đăng nhập vào tài khoản của bạn

2. Truy cập Tiki Exchange từ màn hình chính.

3. Bấm vào [Trao đổi Astra] ở màn hình chính của Tiki Exchange.

4. Bấm vào nút [Mua] hoặc [Bán] ở cuối màn hình

5. Ở màn hình đặt lệnh

  1. Chọn lệnh chờ
  2. Chọn giá muốn mua / bán
  3. Nhập số XU muốn sử dụng
  4. Bấm [Mua Astra] hoặc [Bán Astra]

Hệ thống sẽ xử lý và thông báo kết quả đặt lệnh thành công, sau đó bạn có thể xem lại lệnh của mình ở danh sách lệnh đang mở ở phía dưới. Nếu như ở danh sách lệnh đang mở không thấy lệnh của bạn vừa đặt thì có thể lệnh đã được khớp, bạn xem lại lệnh đã khớp bằng cách bấm vào [Tất cả giao dịch].