Thị trường được tạo thành từ những người tạo (maker) và người tiếp nhận thị trường (taker).

Những người tạo thị trường (maker) tạo ra các lệnh mua hoặc bán không được thực hiện ngay lập tức (ví dụ: "bán Astra khi giá chạm mức 3000 Xu"). Điều này tạo ra tính thanh khoản, có nghĩa là những người khác sẽ dễ dàng mua hoặc bán Astra ngay lập tức khi điều kiện được đáp ứng.

Những người mua hoặc bán ngay lập tức được gọi là những người tiếp nhận thị trường (taker). Nói cách khác, người tiếp nhận thị trường lấp đầy các lệnh do những người tạo thị trường lập ra.

Lưu ý:

  • Các lệnh nhanh (market order) sẽ luôn là Taker
  • Lệnh chờ (limit order) thì có thể là Maker or Taker sau khi khớp lệnh.

Để hiểu thêm về tính thanh khoản của thị trường bạn có thể tham khảo thêm bài viết này.