Tiki Exchange là gì?

Tiki Exchange là một sàn giao dịch được Tiki lập ra giúp việc trao đổi giữa Astra và Tiki Xu 1 cách dễ dàng. Bạn có thể hiểu Tiki Exchange hoạt động như 1 sàn chứng khoán, nơi sẽ có người mua và bán Astra; điểm khác biệt là Tiki Exchange sẽ hoạt động 24/7 và đơn vị tiền tệ là Tiki Xu chứ không phải VND.

Định giá Astra như thế nào?

Giá Astra trên sàn giao dịch được điều chỉnh bởi cung và cầu, minh bạch và đơn giản. Tại bất kỳ thời điểm nào, có một mức giá tối đa mà người khác sẵn sàng trả để mua Astra và một mức giá tối thiểu mà người khác sẵn sàng chấp nhận để bán Astra.

Nếu có nhiều nhu cầu về Astra, sẽ có nhiều người mua nhanh hơn người bán và giá sẽ tăng cao hơn. Mặt khác nếu có nhiều người bán Astra hơn là mua, giá thị trường sẽ giảm.

Cách thức hoạt đông của sàn giao dịch?

Người dùng khi có tài sản bằng Astra và Xu trên Tiki có thể đặt các lệnh mua / bán Astra, với cách lệnh cần đặt cần chỉ định rõ giá Astra mong muốn mua / bán và khối lượng cần đặt. Khi có 1 lệnh khác với mức giá tốt hơn giá mong muốn, lệnh sẽ được khớp. Ví dụ

 • Người dùng đặt mua 10 Astra với giá 100 Xu / Astra, lệnh sẽ được khớp nếu có người bán với giá <= 100 Xu
 • Người dùng bán 10 Astra với giá 100 Xu / Astra, lệch sẽ khớp nếu có người mua với gián >= 100 Xu

Một số lưu ý:

 • Lệch sẽ vẫn mở nếu như chưa khớp hết khối lượng mong muốn
 • Người dùng có thể chủ động huỷ lệnh, khi đó thì lệch có thể chưa khớp hoặc đã khớp 1 phần

Phương thức khớp lệnh?

Tiki Exchange hoạt động theo phương thức khớp lệnh liên tục, tức là hệ thống sẽ so sánh khớp lệnh mua và khớp lệnh bán ngay sau khi lệnh được ghi nhận.

Ai được thực hiện giao dịch?

Tất cả người dùng có tài khoản Tiki hợp lệ, có Astra (để bán) và Tiki Xu (để mua) trong tài khoản.

Các trạng thái của đơn hàng?

Một đơn hàng sau khi tạo ra sẽ có các trạng thái như sau:

 • Đang mở: đơn hàng đang mở và chờ khớp lệnh, đơn hàng có thể đã khớp 1 phần hoặc chưa khớp.
 • Đã hoàn thành: đơn hàng bị đóng sau khi khớp lệnh hoàn toàn.
 • Bị huỷ: Đơn hàng bị huỷ bởi người dùng hoặc từ hệ thống, khi bị huỷ thì đơn hàng có thể đã khớp 1 phần hoặc chưa khớp.

Giao dịch của tôi có bị tính phí không?

Mọi giao dịch mua / bán Astra bị tính phí 0.1%, phí sẽ được trừ trực tiếp vào giá trị Astra / Xu sau khi hoàn thành

 • Nếu bạn mua Astra: phí tính là 0.1% giá trị Astra nhận được sau khi khớp lệnh
 • Nếu bạn bán Astra: phí tính là 0.1% giá trị Xu nhận được sau khi khớp lệnh.

Tôi có thể tích luỹ Astra như thế nào?

Bạn có thể tích luỹ Astra thông qua các hoạt động:

 • Mua hàng trên Tiki
 • Thực hiện nhiệm vụ hàng ngày
 • ... và nhiều phương thức khác bạn có thể tham khảo tại trang chủ của Astra

Tôi có thể làm gì để có Tiki Xu?

Bạn có thể nạp Xu nhanh thông qua trang quản lý Xu của Tiki hoặc là mua phiếu quà tặng.

Tổng giá trị tài sản của tôi được tính như thế nào?

Tài sản của bạn thể hiện tổng giá trị Tiki Xu mà bạn đang sở hữu, trong đó:

 • Astra: giá trị Astra được quy đổi tương đối ra Tiki Xu dựa vào giá thị trường của Astra tại thời điểm hiện tại.
 • Tiki Xu: số lượng Xu khả dụng của bạn.