Mạng tắc nghẽn

Khi mạng tắc nghẽn, giao dịch bị xử lý chậm trễ. Bạn có thể kiểm tra trạng thái chuyển Astra bằng mã giao dịch trên Astra Explorer hoặc trên app/website Tiki. Cách kiểm tra trạng thái giao dịch.

Số Astra chuyển vào Tiki ít hơn 1 ASA

Nếu bạn chuyển ít hơn 1 ASA, Tiki sẽ không ghi nhận được giao dịch.