1. Địa chỉ không chính xác

Nếu bạn nhập sai địa chỉ, tài sản của bạn sẽ mất vĩnh viễn. Tiki Exchange sẽ không thể xác định người nhận Astra và hỗ trợ cho bạn. Để tránh trường hợp trên, hãy nhập địa chỉ bằng cách sao chép và hoặc quét mã QR.

Nếu bạn sử dụng ví Astra Hub, thì bạn có thể tìm thấy địa chỉ ví ở trang [Tài sản] hoặc [Nhận Astra]. Hãy bấm Sao chép để sao chép địa chỉ, rồi dán vào ô địa chỉ trên Exchange. Hoặc trên Exchange chọn quét mã QR, rồi quét mã QR trên ví Astra Hub.

Nếu bạn nhập sai địa chỉ, hệ thống sẽ hiển thị thông báo lỗi (“Địa chỉ không chính xác”). Vui lòng kiểm tra với người nhận để xác nhận lại địa chỉ nhận Astra.

2. Hệ thống bị quá tải

Lỗi này có nghĩa mạng hiện đang bị tắc nghẽn. Vui lòng thử lại sau để rút Astra.