• Khi tài khoản của bạn gặp rủi ro, các giao dịch chuyển Astra về ví có thể bị tạm ngưng để ngăn tài sản của bạn không bị đánh cắp.
  • Do sàn trong quá trình bảo trì hoặc lý do khác, chức năng chuyển Astra về ví sẽ bị tạm ngưng.

Chúng tôi sẽ thông báo bạn khi chực năng sẽ hoạt động lại.