Chức năng chuyển Astra về ví cho phép bạn chuyển Astra ra khỏi Tiki tới ví cá nhân của bạn. Để thực hiện giao dịch này trước tiên bạn bạn cần ví cá nhân (ví dụ Astra Wallet) và cài đặt sẵn trước.

Hướng dẫn trên ứng dụng Exchange

1. Mở úng dụng Exchange, bấm vào [Tài Sản] [Chuyển về ví[].

2. Dán địa chỉ ví và nhập số Astra cần chuyển. Bạn sẽ thấy phí giao dịch và số Astra sau cùng mà bạn sẽ nhận được. Nhấn [Tiếp tục].

3. Kiểm tra lại thông tin vừa điền. Xác minh giao dịch bằng email và số điện thoại. Nhấn [Hoàn tất].

4. Gửi yêu cầu chuyển Astra thành công. Bạn sẽ nhận được thông báo khi giao dịch hoàn thành.

5. Bạn có thể kiểm tra trạng thái nhận Astra trong
[Lịch sử thay đổi số dư] —  [Chuyển về ví].

Hướng dẫn trên trang web Exchange

1. Đăng nhập vào Exchange, di chuột vào tài sản Astra, nhấn vào [Chuyển về ví].

2. Dán địa chỉ ví và nhập số Astra cần chuyển. Bạn sẽ thấy phí giao dịch và số Astra sau cùng mà bạn sẽ nhận được. Nhấn [Tiếp tục].

3. Kiểm tra lại thông tin vừa điền. Xác minh giao dịch bằng email và số điện thoại. Nhấn [Hoàn tất].

4. Gửi yêu cầu chuyển Astra về ví thành công. Bạn sẽ nhận được thông báo khi giao dịch hoàn thành.

5. Bạn có thể kiểm tra trạng thái nhận Astra trong
[Lịch sử thay đổi số dư] —  [Chuyển].